วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล วัน-เดือน-สี

ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล วัน-เดือน-สีแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
เขียนจุดประ วัน แบบตัวพิมพ์ และแบบตัวเขียน
แบบตัวพิมพ์
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day1_m-w-zb.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day1_th-f-zb.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day1_s-s-zb.jpg
Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday
แบบตัวเขียน
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day2_m-w-dn.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day2_th-f-dn.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_day2_s-s-dn.jpg
Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday
แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
เขียนจุดประ เดือน
แบบตัวพิมพ์
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_5.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_6.jpg
January February March April May June
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_10.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_day_and_month_month1_12.jpg
July August September October November Decemberแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
เขียนจุดประ สี ต่างๆ
แบบตัวพิมพ์
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_handwriting_color_1b.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_handwriting_color_1c.jpg
ชุด 1 : Black & White ชุด 1 : Color
b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_handwriting_color_2b.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_English_handwriting_handwriting_color_2c.jpg
ชุด 2 : Black & White ชุด 2 : Color
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น