วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล วัด ชั่ง ตวง

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล วัด ชั่ง ตวงแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
b_100_0_13421772_0___images_stories_measure.png แบบฝึกหัดรวม
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measuring_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
b_100_0_13421772_0___images_stories_measure.png วัดความยาวเส้น
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_lengths_7.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
b_100_0_13421772_0___images_stories_measure.png ตวงน้ำในเหยือก
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_measurement_measure_7.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น