วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เตรียมสอบเข้า ป.1

           เตรียมสอบเข้า ป.1
การจำแนกประเภท

ความเข้าใจในการฟัง


ความเข้าใจในการอ่าน


ความเหมือน

ความแตกต่าง

ความสัมพันธ์

ฝึกการเขียน-ลีลามือ


ภาพซ้อน
รูปทรง

ลำดับเหตุการณ์ และสังเกตสิ่งผิดปกติ


ตัวอย่างข้อสอบข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาไทย

สติปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น