วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล ติวเข้ม อนุบาล 3

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล ติวเข้ม อนุบาล 3การบวก
บวกเลข 3 หลักบวกเลข 3 หลัก
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_number_addition_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์________________________________
ลบเลข 3 หลัก
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_7i.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_subtract_number_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
มหัศจรรย์การสลับที่
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate1_12.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การสลับที่ เลขอะไรหายไป
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_alternate2_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
ไม้กระดกจำนวน
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_tutor_balance_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น