วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล จำนวน และอนุกรม

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล จำนวน และอนุกรมแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________

รูปภาพ นับจำนวนกัน
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_4.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_5.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_8.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_10.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_counting_12.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
เขียน 1-10 และ 1-100
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_2.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_3.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_4.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_5.gif
หัดเขียนเลข 1
หัดเขียนเลข 2
หัดเขียนเลข 3
หัดเขียนเลข 4
หัดเขียนเลข 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_6.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_7.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_8.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_9.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-10_img_10.gif
หัดเขียนเลข 6
หัดเขียนเลข 7
หัดเขียนเลข 8
หัดเขียนเลข 9
หัดเขียนเลข 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_lineB.png
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_123_img_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_123_img_2.gif
หัดเขียนเลขชุดที่ 1
หัดเขียนเลขชุดที่ 2
b_100_0_13421772_0___images_stories_lineB.png
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-100_img_1.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-100_img_2.gif
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_write_img_1-100_img_3.gif
เขียนเลข 1-100
ชุดที่ 1
เขียนเลข 1-100
ชุดที่ 2
เขียนเลข 1-100
ชุดที่ 3
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
มากกว่าน้อยกว่า
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_1.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_2.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_3.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_4.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_5.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_6.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_7.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_8.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_9.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_10.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_11.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_more_and_less_12.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
แบบฝึกหัดชุดที่ 12
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์________________________________
มากกว่าน้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 1
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 2
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 3
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 5
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 6
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 7
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 8
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 9
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 10
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 11
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 12
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
แบบฝึกหัดชุดที่ 12
มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 13 มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 14 มากกว่า น้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 15
แบบฝึกหัดชุดที่ 13
แบบฝึกหัดชุดที่ 14
แบบฝึกหัดชุดที่ 15

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
เรียงลำดับ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_1.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_2.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_3.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_4.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_5.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_6.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_7.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_8.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_9.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_10.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_11.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
......................................................................................................................................
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_A.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_B.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_C.jpg
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_ordering_D.jpg
แบบฝึกหัดชุด A
แบบฝึกหัดชุด B
แบบฝึกหัด C
แบบฝึกหัดชุด Dแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
เติมตัวเลขที่หายไป
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_4.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_5.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_8.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________

เติมตัวเลขที่หายไป 2
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_4.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_5.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_8.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_10.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_12.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_missing_number_2_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
อนุกรม Patterns
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_number_number_patterns_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
จักรูปทรง
สัมผัสรูปทรงลายเส้น สัมผัสรูปทรงแบบสี สัมผัสรูปทรงการ์ตูน สัมผัสรูปทรงสิ่งของ
โยงเส้นรูปทรง โยงเส้นแบบครึ่งรูป โยงเส้นแบบครึ่งรูปสี โยงเส้นสิ่งของ

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
หัดเขียนรูปทรง
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_16.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_17.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_18.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_19.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_20.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 16 แบบฝึกหัดชุดที่ 17 แบบฝึกหัดชุดที่ 18 แบบฝึกหัดชุดที่ 19 แบบฝึกหัดชุดที่ 20
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_21.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_22.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_shape_write_23.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 21 แบบฝึกหัดชุดที่ 22 แบบฝึกหัดชุดที่ 23

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
สนุกกับรูปทรง
สนุกกับรูปทรงชุดที่ 1 หน้า 1/3 สนุกกับรูปทรงชุดที่ 1 หน้า 2/3 สนุกกับรูปทรงชุดที่ 1 หน้า 3/3 สนุกกับรูปทรงชุดที่ 2
ชุดที่ 1 หน้า 1/3 ชุดที่ 1 หน้า 2/3 ชุดที่ 1 หน้า 3/3 ชุดที่ 2
สนุกกับรูปทรงชุดที่ 2
ชุดที่ 3
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอฝากบล็อกแจกข้อสอบออนไลน์ด้วยครับ ลองทำข้อสอบได้ที่ http://exam2556.blogspot.com/

    ตอบลบ