วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล ลูกเต๋า

           ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล ลูกเต๋า



แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
ลูกเต๋าตัวเลข



________________________________
ลูกเต๋ารูปทรง

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
ลูกเต๋าสี


































ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น