วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล ลูกเต๋า

           ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล ลูกเต๋าแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
ลูกเต๋าตัวเลข________________________________
ลูกเต๋ารูปทรง

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
ลูกเต๋าสี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น