วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล การบวก

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล การบวก

เบื้องต้น..ไม่เกินหลัก 10
ชุดรูปภาพแทนจำนวนแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก ภาพแทนจำนวน เติมคำตอบ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic01.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic02.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic03.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic04.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic05.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic06.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic07.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic08.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic09.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pic15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก วงจำนวนรูปภาพ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle01.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle02.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle03.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle04.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle05.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle06.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle07.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle08.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle09.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_picture_add_add_pict_cycle15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก รูปภาพ โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_and_match_15.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก ชุดตัวเลข เติมคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_number_addition_12.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
________________________________
การบวก ชุดตัวเลข โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_4.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_5.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_8.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_10.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_12.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10 แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_15.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_1-10_add_match_number_16.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15 แบบฝึกหัดชุดที่ 16เก่งแล้ว..ทำยากขึ้นนะ


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก เกินหลักสิบ เติมคำตอบ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_10-20_number_addition_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10


บวกเลข 2 หลัก


แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก เลข 2 หลัก เติมคำตอบ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_11.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
การบวก เลข 2 หลัก แสดงวิธีทำ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_5.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_10.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_add_double_digits_number_addition_B_14.jpg
แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น