วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

เคล็ดลับการฝึกเด็กใช้ห้องน้ำ

          เคล็ดลับการฝึกเด็กใช้ห้องน้ำ


toilet trainingแน่นอนว่าใน การฝึกให้เด็กใช้ห้องน้ำนั้น เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก พอสมควร ในช่วงแรกๆ เนื่องจากเด็กยังไม่มีความเคยชิน แต่ถ้าวันไหน เด็กรู้จักการใช้ห้องน้ำ ได้ด้วยตัวเอง ก็จะเป็นประโยชน์ สำหรับคุณแม่เป็นอย่างมาก ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมสำหรับ การฝึกเด็กใช้ห้องน้ำ ควรจะฝึกให้เด็ก ใช้ห้องน้ำเมื่อ เด็กมีอายุได้ประมาณ 24 – 27 เดือนขึ้นไป เพราะถ้าช้า หรือเร็วกว่านี้ จะเป็นการยุ่งยาก เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเด็ก เข้าโรงเรียน แล้วยังไม่สามารถ เข้าห้องน้ำได้เอง จะเป็นภาระให้คนอื่นได้ขั้นตอนการฝึกเด็กใช้ห้องน้ำ ก่อนอื่น ต้องอธิบายให้ลูกน้อยมีความเข้าใจ ถึงการรู้จักใช้ห้องน้ำ ซึ่งจะทำให้เป็นเด็กน่ารัก และต้องบอกให้เขารู้ว่า นั่นไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการสร้าง และฝึกนิสัยการรักความสะอาด การฝึกขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กรู้จักการ ใช้ห้องน้ำมีดังต่อไปนี้•การติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ วางกระโถนไว้ในห้องน้ำ ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือน เป็น การติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ก่อนที่จะเริ่มการฝึกให้เด็กใช้ห้องน้ำ โดยบอกกับเด็กว่า เมื่อโตขึ้นกว่านี้จะได้นั่งกระโถนใบนั้น


•ไม่ต้องใส่กางเกงให้เด็ก ในช่วงเวลาที่ฝึกให้เด็กใช้ห้องน้ำ


•การติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ในกระโถนที่จะให้เด็กนั่งควรใส่น้ำลงไป เล็กน้อยเพื่อจะได้ทำความสะอาดง่ายขึ้น


•คุณพ่อคุณแม่ต้อง นั่งเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น เช่น คุณแม่นั่งบนชักโครก ก็ให้เด็กนั่งกระโถนไปพร้อมๆ กัน เด็กจะได้เลียนแบบได้
•ในช่วงการฝึกให้เด็กใช้ห้องน้ำ คุณแม่ควรจะหา กางเกงตัวใหญ่ๆ ที่สามารถถอดได้ง่ายสวมใส่ให้กับเด็ก เพื่อความสะดวกในการถอด


•เวลาเดินทางไปไหน ควรจะนำกระโถนติดรถไปด้วย เพื่อเด็กจะได้มีความคุ้นเคย


•การเปิดน้ำแรงๆ ในห้องน้ำ จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากนั่งกระโถนมากขึ้น


•เมื่อเด็กใช้กระโถนได้ดีแล้ว ขั้นต่อไปก็ฝึกให้นั่งชักโครกใหญ่ได้แล้ว โดยให้นั่งเป็นครั้งคราวก่อน ในช่วงแรกอาจจะแกล้งทำให้กระโถนมีความสกปรก แล้วให้เด็กขึ้นไปนั่งบนชักโครกดู เพื่อเป็นการทดสอบ พอเด็กคุ้นเคยค่อย สอนและบอกวิธีการใช้ ให้เด็กรู้จัก เช่น การกดชักโครก จะช่วยทำความสะอาด สิ่งสกปรกได้ที่มา : นิตยสาร New Parenting
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น